logo
Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering en vergoedingen

Dieetadvisering wordt in 2021 voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed. Dit betekent dat de kosten bij de verzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Dieetzorg valt wel onder het verplichte eigen risico. Kinderen hebben geen eigen risico.

In uw polisvoorwaarden kunt u zien of u recht heeft op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, nadat de 3 uur vanuit de basiszorg gebruikt zijn.

Let op: aangezien ik niet ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister en geen contracten heb afgesloten bij de zorgverzekeraars kan het zijn dat niet alle kosten worden vergoed.

 

Heeft u een restitutiepolis, dan wordt vaak wel 100% vergoed.

 

Heeft u een naturapolis, dan wordt gemiddeld 75% vergoed.

Heeft u hier vragen over, bel me gerust en ik zoek het voor u uit.

 

Tarieven 2021

   

Eerste consult (max. 60 minuten)

€ 64,00 (inclusief schriftelijk dieetadvies en een rapportage naar de verwijzer/huisarts)

Vervolgconsult lang (max. 45 min)

Vervolgconsult normaal (max. 30 min)

Vervolgconsult kort (max. 15 min)

Telefonisch consult

Regelen machtiging voor drinkvoeding of hypoallergene zuigelingenvoeding

 

€ 48,00

€ 32,00

€ 16,00

€ 16,00

€ 16,00

 

Huisbezoek (45-60 minuten)

€ 64,00-80,00 (inclusief schriftelijk dieetadvies en een rapportage naar de verwijzer/huisarts)

   
 

Afspraak te laat afgemeld of vergeten

€ 32,00