logo
Tarieven en vergoedingen

Vergoeding en betaling

Dieetadvisering wordt in 2022 voor 3 uur vanuit de basisverzekering vergoed. Dit betekent dat de kosten bij de verzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Dieetzorg valt onder het verplichte eigen risico. Kinderen hebben geen eigen risico. Zie uitleg hiernaast.

In uw polisvoorwaarden kunt u zien of u recht heeft op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, nadat de 3 uur vanuit de basiszorg gebruikt zijn.

 

Let op: aangezien ik niet ben aangesloten bij het Kwaliteitsregister en geen contracten heb afgesloten bij de zorgverzekeraars kan het zijn dat niet alle kosten worden vergoed.

Heeft u een restitutiepolis, dan wordt meestal 100% vergoed.

Heeft u een naturapolis, dan wordt gemiddeld 75% vergoed.

 

U krijgt een factuur thuisgestuurd in de maand na het consult. De factuur maakt u over aan mij. Daarna stuurt u de factuur door naar uw zorgverzekeraar. Indien u recht heeft op teruggave, dan ontvangt u dit terug van uw zorgverzekeraar. 

Heeft u hier vragen over, bel me gerust en ik zoek het voor u uit.

 

 

Tarieven 2022

Eerste consult/huisbezoek*                      € 66,00

Vervolgconsult lang (max. 45 min)           € 49,50

Vervolgconsult normaal (max. 30 min)     € 33,00

Vervolgconsult kort (max. 15 min)            € 16,50

Telefonisch consult                                   € 16,50

Consult te laat afgemeld of vergeten        € 33,00   

*Het eerste consult is inclusief een rapportage naar de huisarts/verwijzer, tevens kan een schriftelijk dieetadvies opgesteld worden indien gewenst.