logo
Goed om te weten

Behandeltijd
De behandeling door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de spreekkamer.

Indien u verwezen bent, ontvangt de verwijzer en/of huisarts altijd een rapportage. Als de dieetbegeleiding wordt afgesloten, ontvangt de verwijzer weer een rapportage met de behaalde resultaten en eventuele reden van afsluiten.

Voor het schrijven van rapportages en het maken van een persoonlijk dieetadvies of voedingsberekening of het aanvragen van een machtiging voor dieetvoeding wordt administratietijd gerekend.

Deze indirecte tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Afspraak annuleren
Wanneer u een afspraak met de diëtist niet kunt nakomen, dient u zich minimaal 24 uur tevoren af te melden via de telefoon op 06-25 56 42 51. U kunt altijd de voicemail inspreken, ook in het weekend. Indien u het consult te laat afzegt of de afspraak vergeet, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar (zie tarieven).

 

Klachtenloket Paramedici

De praktijk is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Wanneer u een klacht heeft, probeer dit dan met de diëtist te bespreken. Wanneer dit geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Bereikbaar van maandag-vrijdag 9.00-12.30 uur op nummer 030 3100929 of info@klachtenloketparamedici.nl.  


sinaasappelPrivacy
In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met een diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking en het geven van duidelijke adviezen.


AVG

Al uw gegevens zijn veilig opgeborgen en komen niet openbaar.